Bài 5 trang 12 sgk hình học lớp 10


Bài 5. Cho tam giác ABC cạnh a

Bài 5. Cho tam giác ABC cạnh a. Tính độ dài của các vectơ  +  và  - 

Hướng dẫn giải:

Ta có  +  = 

 =  = a

Ta có:  -  =  +.

Trên tia CB, ta dựng  = 

=>  -  =  + = 

Tam giác EAC vuông tại A và có : AC = a, CE = 2a , suy ra AE = a√3

Vậy  =  = a√3

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu