Tuyensinh247 giảm giá 30% cho tất cả khóa học còn duy nhất hôm nay 20/10
Xem ngay

Chỉ còn: 11:36:23

Bài 5 trang 12 sgk hình học lớp 10


Bài 5. Cho tam giác ABC cạnh a

Bài 5. Cho tam giác ABC cạnh a. Tính độ dài của các vectơ \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{BC}\) và \(\overrightarrow{AB}\) - \(\overrightarrow{BC}\)

Hướng dẫn giải:

Ta có \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{BC}\) = \(\overrightarrow{AC}\)

\(\left | \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} \right |\) = \(\left | \overrightarrow{AC} \right |\) = a

Ta có: \(\overrightarrow{AB}\) - \(\overrightarrow{BC}\) = \(\overrightarrow{AB}\) +\(\overrightarrow{CB}\).

Trên tia CB, ta dựng \(\overrightarrow{BE}\) = \(\overrightarrow{CB}\)

=> \(\overrightarrow{AB}\) - \(\overrightarrow{BC}\) = \(\overrightarrow{AB}\) +\(\overrightarrow{BE}\) = \(\overrightarrow{AE}\)

Tam giác EAC vuông tại A và có : AC = a, CE = 2a , suy ra AE = a√3

Vậy \(\left | \overrightarrow{AB } -\overrightarrow{BC}\right |\) = \(\left | \overrightarrow{AE} \right |\) = a√3

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu