Bài 5 trang 119 SGK hóa học 12


Cho 2,8 gam Cao tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được...

5. Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.

a)Tính khối lượng kết tủa thu được.

b)Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

Hướng dẫn.

a) nCaO =  - 0,05 (mol); nCO2 =  = 0,075 (mol)

              CaO + H2O → Ca(OH)2

              0,05               0,05 (mol)

A < nCO2 : nCa(OH)2 < 2 => tạo thành muối

              CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

               0,05    0,05          0,05 (mol)

              CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

             0,025    (0,75 – 0,05)      0,025 (mol)

mCaCO3↓ = 100.(0,05-0,025) = 100.0,025 = 2,5 (gam)

b) Khi đun nóng dung dịch:

              Ca(HCO3)2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  CaCO3 + CO2 + H2O

               0,025             0,025 (mol)

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05.100 = 5 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..