Bài 5 trang 119 SGK hóa học 12

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Cho 2,8 gam Cao tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được...

5. Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.

a)Tính khối lượng kết tủa thu được.

b)Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

Hướng dẫn.

a) nCaO =  - 0,05 (mol); nCO2 =  = 0,075 (mol)

              CaO + H2O → Ca(OH)2

              0,05               0,05 (mol)

A < nCO2 : nCa(OH)2 < 2 => tạo thành muối

              CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

               0,05    0,05          0,05 (mol)

              CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

             0,025    (0,75 – 0,05)      0,025 (mol)

mCaCO3↓ = 100.(0,05-0,025) = 100.0,025 = 2,5 (gam)

b) Khi đun nóng dung dịch:

              Ca(HCO3)2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  CaCO3 + CO2 + H2O

               0,025             0,025 (mol)

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05.100 = 5 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan