Bài 5 trang 117 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.4 trên 93 phiếu

Giải bài 5 trang 117 SGK Hóa học 8. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric.

Đề bài

Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric.

a. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol \({n_{Fe}} = \frac{{22,4}}{{56}} = \,?(mol)\)

Đổi số mol \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{24,5}}{{98}} = ?\,(mol)\)

Viết phương trình hóa học xảy ra:

Fe   +   H2SO4   →  FeSO4 + H2 ↑

xét xem Fe hay H2SO4  phản ứng hết. Mọi tính toán theo số mol của chất phản ứng hết.

Lời giải chi tiết

a. Số mol sắt là: n = \(\frac{22,4}{56}\) = 0,4 (mol)

Số mol axit sunfuric là: n = \(\frac{24,5}{98}\) = 0,25 (mol)

Phương trình phản ứng:

Fe   +   H2SO4   →  FeSO4 + H2

1mol      1mol                   1mol  

0,25mol   0,25mol              0,25mol               

Theo phương trình phản ứng hóa học, cứ 1 mol sắt tác dựng thì cần 1mol H2SO4. Do đó, 0,25 mol sắt tác dụng thì cần 0,25 mol H2SO4.

Vậy, số mol sắt dư là: n = 0,4 – 0,25 = 0,15 (mol)

Khối lượng sắt dư là: m = 0,15x56 = 8,4 (g)

b. Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có: nH2 = nFe = 0,25 mol

thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: VH2 = 0,25x22,4 = 5,6 (lít).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan