Bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1


Bài 5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Bài 5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Hướng dẫn giải:

Tổng số đo các góc của hình n- giác bằng (n - 2).\(180^{\circ}\)

Suy ra số đo mỗi góc của hình n- giác đều là \(\frac{\left ( n-2 \right ).180^{\circ}}{n}\)

Áp dụng công thức trên, ta có:

- Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là \(\frac{\left ( 5-2 \right ).180^{\circ}}{5}\)

- Số đo mỗi góc của lục giác đều là \(\frac{\left ( 6-2 \right ).180^{\circ}}{6}\) = \(120^{\circ}\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu