Bài 5 trang 114 sgk hình học 11


Cho hình lập phương ABCD.A\'B\'C\'D\'. Chứng minh rằng...

5. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

a) Mặt phẳng (AB'C'D) vuông góc với mặt phẳng (BCD'A');

b) Đường thẳng AC' vuông góc với mặt phẳng (A'BD).

Hướng dẫn.

(H.3.45)

a) BC ⊥ (ABB'A') => BC ⊥ AB'; mà BA' ⊥ AB' => AB' ⊥ (BCD'A').

Mà AB' ⊂ (AB'C'D) nên (AB'C'D) ⊥ (BCD'A').

b) chứng minh BD ⊥ (AA'C'C) => BD ⊥ AC'.

Chứng minh A'D ⊥ (ABC'D'). 

=> A'D ⊥ AC' => AC' ⊥ (A'BD).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu