Bài 5 trang 108 sgk Hóa học 10


Trong phòng thí nghiệm có

Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 g clorua vôi?

Hướng dẫn giải:

 = =  2 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2

2 mol                 2 mol

NaCl + H2SO4  NaHSO4  + HCl

8 mol                                      8 mol

MnO2+ 4HCl → MnCl2  +  Cl2  +2H2O

2mol      8mol                      ← 2 mol

Cl2  +  Ca(OH)2  →   CaOCl2  + H2O

2 mol ←2 mol     ←  2 mol

Khối lượng các chất:

 = 87 x 2 = 174 g

 = 8 mol → = 8 x 98 = 784 g

 =  = 1056,60ml

nNaCl = 8 mol   → mNaCl  = 8 x 58,5 = 468g

nCaO = 2 mol  → mCaO = 56 x 2 = 112 g

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu