Bài 5 trang 103 sgk hoá học 12


Bài 5. Điện phân nóng chảy muối clorua M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

Bài 5. Điện phân nóng chảy muối clorua M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

A. NaCl.                       B. KCl.

C. BaCl2.                      D. CaCl2.                                 

Lời giải:

2MCln \( \xrightarrow[]{dpnc}\) 2M + nCl2     

\( n_{Cl_{2}}\) = \( \frac{3,36}{22,4}\) = 0,15 (mol) => nM = \( \frac{0,15.2}{n}\) = \( \frac{0,3}{n}\) (mol)

Ta có: \( \frac{0,3}{n}\).M = 6; Chỉ có n = 2 và M = 40 là phù hợp.

Vậy muối đó là CaCl2.  

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu