Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11


Bài 5. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Bài 5. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

a) CH3 - CH = CH - CH3

b) CH2 = CH - CH2 - CH3

c) CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

d) CH2 = CH-CH3

e) CH3 - CH = CH - CH2 - CH3

f) 

h) CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

i) 

Lời giải:

Những chất là đồng đẳng của nhau :

a, d và e ;              a, d và g ;          b, d và e ;

b, d và g ;              i và h ;               c và h.

Những chất là đồng phân của nhau ;

a với b ;            e với g ;            c với i.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan