Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Bài 5. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Bài 5. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Lời giải:

Những chất là đồng đẳng của nhau :

a, d và e ;              a, d và g ;          b, d và e ;

b, d và g ;              i và h ;               c và h.

Những chất là đồng phân của nhau ;

a với b ;            e với g ;            c với i.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan