Bài 5 sgk trang 40 hình học 10

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Cho góc x và tính giá trị biểu thức, với cos x = 1/3.

Bài 5. Cho góc \(x\), với \(\cos x = \frac{1}{3}\)

Tính giá trị của biểu thức:        \( P = 3\sin^2x  +\cos^2x\).

Giải:

Ta có   

\(\eqalign{
& {\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1 \cr
& \Rightarrow {\sin ^2}x = 1 - {\cos ^2}x \cr} \)

Do đó \(P = 3{\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 3(1 - {\cos ^2}x) + {\cos ^2}x \)

               \(= 3 - 2{\cos ^2}x = 3 - 2.{\left( {{1 \over 3}} \right)^2} = {{25} \over 9}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan