Bài 5 sgk trang 40 hình học 10


Cho góc x và tính giá trị biểu thức, với cos x = 1/3.

Cho góc x, với cosx = 

Tính giá trị của biểu thức:         P = 3sin2x  +cos2x.

Hướng dẫn giải:

Ta có   sin2x  + cos2x  = 1  =>  sin2x = 1 - cos2x

Do đó P = 3sin2x  + cos2x = 3(1 - cos2x) +  cos2x

=> P = 3 - 2cos2x

Với cosx =   => cos2x  =   => P= 3 -  = 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu