Bài 49 trang 29 sgk toán 9 - tập 1


Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Bài 49. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

(Giả thiết các biểu thức có nghĩa).

Hướng dẫn giải:

 •  có nghĩa khi  và 
  Nếu  thì 
  Nếu a<0, b<0 thì 
 • Tương tự như vậy ta có: 
  Nếu a> 0, b> 0 thì 
  Nếu a<0, b<0 thì  
 • Ta có: 
  Điều kiện để căn thức có nghĩa là  hay  Do đó:
  Nếu b>0 thì 
  Nếu  thì 
 • Điều kiện để  có nghĩa là  hay 
  Cách 1
  =
  Cách 2. Biến mẫu thành một bình phương rồi áp dụng quy tắc khai phương một thương:
 • Điều kiện để  có nghĩa là  hay xy>0.
  Do đó 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu