Bài 49 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 49. a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 40

Bài 49. 

a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 400

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400

Giải:

a) Gọi ABC là tam giác cân đã cho và góc ở định \(\widehat{A}\)=400

Ta có \(\widehat{A}\)+2\(\widehat{B}\)=1800

2\(\widehat{B}\)=  1800 -  \(\widehat{A}\)= 1400

=> \(\widehat{B}\)=  700

b) Ta có: \(\widehat{A}\)+\(\widehat{B}\)+\(\widehat{C}\)=1800

mà  \(\widehat{B}\)=\(\widehat{C}\)=400

nên \(\widehat{A}\)+2\(\widehat{B}\)=1800

\(\widehat{A}\)+800 =1800

 \(\widehat{A}\)=400

 

               

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu