Bài 49 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 141 phiếu

Bài 49 Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB,Biết rẳng AN=BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp(h.25)

Bài 49 Gọi \(M\) và \(N\) là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng \(AB\),Biết rẳng \(AN=BM\). So sánh \(AM\) và \(BN\). Xét cả hai trường hợp(h.25)

Giải:  Xét cả hai trường hợp sau:

a) Xét trường hợp điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(N\); Điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(M\).

- Vì \(M\) nằm giữa \(A\) và \(N\) nên \(AM= AN-MN\) (1)

-  Vì \(N\) nằm giữa \(B\) và \(M\) nên \(BN= BM - MN\)  (2)

Mà \(AN= BM\) (đề bài) nên từ (1) và (2) suy ra \(AN- MN = BM - MN\)

Do đó: \(AM = BN\).

b) Xét trường hợp điểm \(N\) nằm giữa \(A\) và \(M\); điểm \(M\) nằm giữa \(B\) và \(N\).

- Vì  \(N\) nằm giữa \(A\) và \(M\) nên \(AN + NM= AM\) (3)

- Vì \(M\) nằm giữa \(B\) và \(N\) nên \(BM + MN= BN\) (4)

Mà \(AN=BM\) (Đề bài) nên từ (3) và(4) suy ra

\(AN + NM=BM + MN\) hay \(AN=BM\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan