Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 47. Ở hình 32, biết a//b...

Bài 47. Ở hình 32, biết a//b, =  900

 = 1300

Tính  , 

Giải:

Ta có a//b, nên 

 (đồng vị)

vậy  = 900

Ta lại có  +  = 1800

Nên = 180= 500  

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan