Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
5 trên 81 phiếu

Bài 47. Ở hình 32, biết a//b...

Bài 47. Ở hình 32, biết a // b, \(\widehat A = {90^0}\)

\(\widehat C = {130^0}\)

Tính \(\widehat B,\widehat D\)

Giải:

Ta có a // b, nên 

\(\widehat B = \widehat {{A_1}}\) (đồng vị)

vậy \(\widehat B = {90^0}\) 

Ta lại có \(\widehat C + \widehat D = {180^0}\)

Nên \(\widehat D = {180^0} - \widehat C = {50^0}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan