Bài 46 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 46. Xem hình 31: a)Vì sao a// b? b)Tính số đo góc C.

Bài 46. Xem hình 31: 

a) Vì sao a// b?

b) Tính số đo góc C.

Giải

a) a//b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB

b) Ta có: 

 +  = 1800

(Vì hai góc trong cùng phía)

Nên = 180= 600

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan