Bài 46 trang 80 sgk toán 6 tập 1


Sử dụng máy tính bỏ túi

46. Sử dụng máy tính bỏ túi

Nút [+/-]  dùng để đổi dấu "+" thành dấu "-" và ngược lại.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 187 + (-54);                       b) (-203) + 349;                   c) (-175) + (-213).

Bài giải:

Học sinh sử dụng máy tính cầm tay và thực hành các phép tính để có kết quả chính xác nhất.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu