Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1


Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B

45. Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B cắt CD ở F.

a) Chứng minh rằng DE // BF.

b) Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?

Bài giải:

a) Ta có widehat{B_{1}} = widehat{D_{1}} ( cùng bằng nửa hai góc bằng nhau  widehat{B}widehat{D})

Vì ABCD là hình bình hành.

nên AB // CD

suy ra widehat{B_{1}} = widehat{F_{1}} (so le trong)

Nên widehat{D_{1}} = widehat{F_{1}}.

Do đó DE // BF ( có hai góc đồng vị bằng nhau)

b) Tứ giác DEBF có:

        DE // BF (chứng minh ở câu a)

        BE // DF (vì AB // CD)

Nên theo đình nghĩa DEBF là hình bình hành.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan