Bài 45 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 45 Đố: nhìn hình 47a,c, đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

Bài 45 Đố: nhìn hình 47a,b, đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

 

Hướng dẫn trả lời:

Hình b) có chu vi lớn hơn .

Kiểm tra thấy chu vi hình a) là 78mm;

Chu vi hình b) là 86mm

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu