Bài 44 trang 95 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 44. Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Bài 44. xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  ABI

A,B,I

 

 

 AIC

 

 

 

 ABC

 

 

 AB, Bc, CA

Giải:

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  ABI

A,B,I

 

 AB, BI, IA

 AIC

 A,I,C

 

 AI, IC, CA

 ABC

 A,B,C

 

 AB, BC, CA

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan