Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1


Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

44. Cho hình bình hành ABCD. Gọi  E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

Bài giải:

Tứ giác BEDF có:

DE // BF ( vì AD // BC)

DE = BF (DE = \(\frac{1}{2}\)AD = \(\frac{1}{2}\)BC = BF)

Nên BEDF là hình bình hành.

Suy ra BE = DF.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước