Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1


Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

44. Cho hình bình hành ABCD. Gọi  E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

Bài giải:

Tứ giác BEDF có:

DE // BF ( vì AD // BC)

DE = BF (DE = \(\frac{1}{2}\)AD = \(\frac{1}{2}\)BC = BF)

Nên BEDF là hình bình hành.

Suy ra BE = DF.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu