Bài 44 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2


Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

44. Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Điểm M thuộc đường trung trực của AB 

=> MA = MB (định lí thuận)

Vì MA = 5cm nên MB = 5cm

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu