Bài 43 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 43 a) vẽ c vuông góc với a

Bài 43 a) vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao?

c) phát biểu tính chất bằng lời.

Giải: 

a) vẽ c ⊥ a. (xem ở tiết 2 chương 2)

b ) vẽ b // a (xem ở tiết 4 chương 1)

Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì   nên  so le trong với nó cũng bẳng 900

Vây   b

c) Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan