Bài 43 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Viết phương trình chính tắc của parabol (P) trong mỗi trường hợp sau

Viết phương trình chính tắc của parabol (P) trong mỗi trường hợp sau

a) (P) có tiêu điểm F(3, 0)

b) (P) đi qua điểm M(1, -1)

c) (P) có tham số tiêu là \(p = {1 \over 3}.\)

Giải

a) Ta có: \({p \over 2} = 3 \Rightarrow p = 6\)

Phương trình chính tắc của (P) là: \({y^2} = 12x.\)

b) Giả sử \((P):{y^2} = 2px\,(p > 0)\)

\(M\left( {1; - 1} \right) \in \left( P \right)\) nên \({\left( { - 1} \right)^2} = 2p .1 \Rightarrow p = {1 \over 2}\)

Vậy \(\left( P \right):{y^2} = x.\)

c) Phương trình  \(\left( P \right):{y^2} = {2 \over 3}x.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan