Bài 42 trang 23 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

Bài 42. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x2 = 3,5;

b) x2 = 132   

Hướng dẫn giải:

a) \({x^2} = 3,5 \Rightarrow x = \sqrt {2,5}  \Rightarrow x \approx 1,87\)

b) \({x^2} = 132 \Rightarrow x = \sqrt {132}  \Rightarrow x \approx 11,48\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu