Bài 42 trang 23 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

Bài 42. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x^{2}=3,5;

b) x^{2}=132.

Hướng dẫn giải:

a, x=1,87

b.x=11,45

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu