Bài 42 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

Bài 42. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x2 = 3,5;

b) x2 = 132   

Hướng dẫn giải:

a) \({x^2} = 3,5 \Rightarrow x = \sqrt {2,5}  \Rightarrow x \approx 1,87\)

b) \({x^2} = 132 \Rightarrow x = \sqrt {132}  \Rightarrow x \approx 11,48\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan