Bài 41 trang 98 sgk toán 7 - tập 1


Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống (...)

Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống (...) :

Nếu a // b và a // c thì ...

Hướng dẫn giải:

Nếu a // b và a // c thì b // c.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu