Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Nếu a//b và a// c thì ...

Giải: 

Nếu a// b và a //  thì b // c.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu