Bài 41 trang 79 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

Bài số 41, sách Toán lớp 6 trang 79 yêu cầu Tính biểu thức.

Bài tập 41. Tính:

a) (-38) + 28;               b) 273 + (-123);              c) 99 + (-100) + 101.

Bài giải:

a) (-38) + 28 =  - ( 38 - 28) = -10;                        

b) 273 + (-123) = 273 - 123 = 150;                          

c) 99 + (-100) + 101 = (99 + 101) + (-100)

                                = 200 + (-100)

                                = 200 - 100

                                =100.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan