Bài 41 trang 79 sgk toán 6 tập 1


Bài số 41, sách Toán lớp 6 trang 79 yêu cầu Tính biểu thức.

Bài tập 41. Tính:

a) (-38) + 28;               b) 273 + (-123);              c) 99 + (-100) + 101.

Bài giải:

a) (-38) + 28 = -10;                         b) 273 + (-123) = 150;                           c) 99 + (-100) + 101 = 100.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu