Bài 41 trang 23 sgk toán 9 - tập 1


Hãy tính:

Bài 41. Biết . Hãy tính:

Hướng dẫn giải:

√911,9 = 30,19

√91190 = 301,9

√0,09119 = 0,3019

√0,0009119 = 0,03019

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu