Bài 41 trang 23 sgk toán 9 - tập 1


Hãy tính:

Bài 41.Biết $\sqrt {9,119}  \approx 3,019$. Hãy tính:

\(\sqrt {911,9} \);        \(\sqrt {91190}\);          \(\sqrt {0,09119} \)           \(\sqrt {0,0009119} \)

Hướng dẫn giải:

\(\sqrt {911,9}  \approx 30,19\)

\(\sqrt {91190}  \approx 301,9\)

\(\sqrt {0,09119}  \approx 0,3019\)

\(\sqrt {0,0009119}  \approx 0,03019\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu