Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1


Hãy tính:

Bài 41.Biết \(\sqrt {9,119}  \approx 3,019\). Hãy tính:

\(\sqrt {911,9} \);        \(\sqrt {91190}\);          \(\sqrt {0,09119} \)           \(\sqrt {0,0009119} \)

Hướng dẫn giải:

\(\sqrt {911,9}  \approx 30,19\)

\(\sqrt {91190}  \approx 301,9\)

\(\sqrt {0,09119}  \approx 0,3019\)

\(\sqrt {0,0009119}  \approx 0,03019\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu