Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Hãy tính:

Bài 41.Biết \(\sqrt {9,119}  \approx 3,019\). Hãy tính:

\(\sqrt {911,9} \);        \(\sqrt {91190}\);          \(\sqrt {0,09119} \)           \(\sqrt {0,0009119} \)

Hướng dẫn giải:

\(\sqrt {911,9}  \approx 30,19\)

\(\sqrt {91190}  \approx 301,9\)

\(\sqrt {0,09119}  \approx 0,3019\)

\(\sqrt {0,0009119}  \approx 0,03019\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan