Bài 41 trang 23 sgk toán 7 tập 1


Bài tập số 41. Tính a) (1 + 2/3 - 1/4) . (4/5 - 3/4)2

Bài 41. Tính

a) 

b) 

Lời giải:

a)   = 

b)    =                                                                                                        

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu