Bài 41 trang 121 sgk toán lớp 8 - tập 2

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 55

41. Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 55 để được hình chóp tứ giác đều

a) Trong hình 55a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau ?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần  của hình chóp đều này là bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

AH = \(\sqrt{AC^{2}- HC^{2}}\)

= \(\sqrt{AC^{2}- (\frac{1}{2}.BC)^{2}}\)

= \(\sqrt{10^{2}- (\frac{1}{2}.5)^{2}}\) = \(\sqrt{100-\frac{25}{4}}\) = 9,68cm

c) Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = pd = \(\frac{1}{2}\).5.4.9,68 = 96,8 (cm)

Diện tích đáy:

Sđ = 52  = 25 (cm)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 121,8 (cm)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan