Bài 40 trang 79 sgk toán 6 tập 1


Điền số thích hợp vào ô trống:

40. Điền số thích hợp vào ô trống:

a

3

 

-2

 

-a

 

15

 

0

 \(\left | a \right |\)

 

 

 

 

Bài giải:

a

3

-15

-2

0

-a

-3

15

2

0

  \(\left | a \right |\)

3

15

2

0