Bài 40 trang 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 40. Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Bài 40. Rút gọn biếu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

                         .(x2 + x+ 1 + ).

Hướng dẫn giải:

Áp dụng tính phân phối: 

 .(x2 + x+ 1 + 

                                      

Không áp dụng tính phân phối:

.(x2 + x+ 1 + 

                                     

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu