Bài 40 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 46 phiếu

Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

40. Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm \(\overline{abcd}\), Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng \(\overline{ab}\) là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn \(\overline{cd}\) gấp đôi \(\overline{ab}\). Tính xem năm \(\overline{abcd}\) là năm nào ?

Bài giải:

\(\overline{ab}\) = 14; \(\overline{cd}\) = 2 . \(\overline{ab}\) = 2 . 14 = 28. Do đó \(\overline{abcd}\) = 1428.

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào nằm 1428.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan