Bài 40 + 41 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 40 Đo độ dài hộp của một số dụng cụ học tập(bút chì, thước kẻ, hộp bút,…) Bài 41. Đo kích thước của nền nhà lớp học( hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi điền vào chỗ trống:

Bài 40 Đo độ dài hộp của một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, hộp bút,…)

Bài 41. Đo kích thước của nền nhà lớp học( hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi  điền vào chỗ trống:

Chiều dài: ………

Chiều rộng: ………

Hướng dẫn:

Bài 40:

Độ dài bút chì: 20cm

Độ dài thước kẻ: 20cm; 30cm

Độ dài hộp bút: 25cm

Bài 41 

Độ dài lớp học:

+ Chiều dài: 10m;

+ Chiều rộng: 6m

Bàn học sinh:

+ Chiều dài: 2m

+ Chiều rộng: 70cm

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu