Bài 4 trang 98 sgk hoá học 12

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Bài 4. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp

Bài 4. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 28 gam.                B. 26 gam.            C. 24 gam.                 D. 22 gam.

Lời giải:

Chọn B.

PTHH tổng quát: RxOy + yCO → xR + yCO2  

Từ phương trình trên => \( n_{CO_{2}}\) = nCO = \( \frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

                  mhỗn hợp oxit + mCO → mchất rắn + \( m_{CO_{2}}\)

=> mchất rắn = 30 + 0,25.44 - 0,25.28 = 26 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan