Bài 4 trang 98 sgk hoá học 12


Bài 4. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp

Bài 4. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 28 gam.                B. 26 gam.            C. 24 gam.                 D. 22 gam.

Lời giải:

Chọn B.

PTHH tổng quát: RxOy + yCO → xR + yCO2  

Từ phương trình trên => \( n_{CO_{2}}\) = nCO = \( \frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

                  mhỗn hợp oxit + mCO → mchất rắn + \( m_{CO_{2}}\)

=> mchất rắn = 30 + 0,25.44 - 0,25.28 = 26 (gam).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..