Bài 4 trang 91 sgk hoá học 12


Bài 4. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn

Bài 4. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe                           B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe                           D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Lời giải:

Chọn A.

Zn + 2H+ →  Zn2+ + H2

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2   

\( n_{H_{2}}=\) \( \frac{0,896}{22,4}\) = 0,04 (mol)

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Ta có hệ phương trình: \( \left\{\begin{matrix} 65x+56y =2,33\\ x+y =0,04 \end{matrix}\right.\)

=> x = 0,01; y = 0,03

%mZn = \( \frac{65.0,01}{2,33}\).100% = 27,9%; %mFe = 72,1%

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..