Bài 4 trang 91 sgk hoá học 12

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Bài 4. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn

Bài 4. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe                           B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe                           D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Lời giải:

Chọn A.

Zn + 2H+ →  Zn2+ + H2

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2   

\( n_{H_{2}}=\) \( \frac{0,896}{22,4}\) = 0,04 (mol)

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Ta có hệ phương trình: \( \left\{\begin{matrix} 65x+56y =2,33\\ x+y =0,04 \end{matrix}\right.\)

=> x = 0,01; y = 0,03

%mZn = \( \frac{65.0,01}{2,33}\).100% = 27,9%; %mFe = 72,1%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan