Bài 4 trang 90 sgk toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 97 phiếu

Tìm hai giá trị số của x sao cho.

Tìm hai giá trị số của x sao cho:

3,9 < x < 4,1

Bài giải:

Ta có : 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1

Vậy : x = 4 ; x = 4,01 

Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04....

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan