Bài 4 trang 90 sgk toán 5


Tìm hai giá trị số của x sao cho.

Tìm hai giá trị số của x sao cho:

3,9

Bài giải : x = 3 và x = 4.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan