Bài 4 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau:

Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau:

\(H_2O,C{H_4},HCl,N{H_3}.\)

Giải

Cộng hóa trị của các nguyên tố đó là:

H2O: H có cộng hóa trị 1 và O có cộng hóa trị 2.

CH4: C có cộng hóa trị 4 và H có cộng hóa trị 1.

HCl: H có cộng hóa trị 1 và Cl có cộng hóa trị 1.

NH3: N có cộng hóa trị 3 và H có cộng hóa trị 1.

loigiaihay.com

Các bài liên quan