Bài 4 trang 9 sgk toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

Bài 4. So sánh.

Bài 4. 

  \( \frac{7}{10}\) ... \(\frac{9}{10}\)                               \(\frac{92}{100}\) ... \(\frac{87}{100}\) ;

          \(\frac{5}{10}\) ... \(\frac{50}{100}\)                              \(\frac{8}{10}\) ... \(\frac{29}{100}\) .

Bài giải:

\( \frac{7}{10}\) \(<\frac{9}{10}\) ;        \(\frac{5}{10}\) \(=\frac{50}{100}\) ;        \(\frac{92}{100}\) \(>\frac{87}{100}\) ;        \(\frac{8}{10}\) \(>\frac{29}{100}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan