Bài 4 trang 9 sgk toán 5


Bài 4. So sánh.

Bài 4. 

   ...                                 ...  ;

           ...                                ...  .

Bài giải:

  ;          ;          ;          .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan