Bài 4 trang 9 sgk hoá học 10


Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Lời giải:

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

                         \( \frac{9,1095.10^{-31}}{1,6726.10^{-27}}=\frac{1}{1836}\)

Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron

                         \( \frac{9,1095.10^{-31}}{1,6748.10^{-27}}=\frac{1}{1839}\)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu