Bài 4 trang 9 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Lời giải:

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

                         \( \frac{9,1095.10^{-31}}{1,6726.10^{-27}}=\frac{1}{1836}\)

Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron

                         \( \frac{9,1095.10^{-31}}{1,6748.10^{-27}}=\frac{1}{1839}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan