Bài 4 trang 85 sgk vật lý 12

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Hãy chọn câu đúng

4. Hãy chọn câu đúng

Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10 Ω; ZL = 8 Ω; ZC = 6 Ω với tận số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f;                B. là một số > f;

C. là một số = f;               D. không tồn tại.

Bài giải:

A.

Để có hệ số công suất bằng 1 thì mạch phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Tức là: Lω = \(\frac{1}{\omega C}\)⇔ 2πf0L = \(\frac{1}{2\Pi f_{0}C}\) ⇔ \(f_{0}^{2}\) = \(\frac{1}{4\Pi ^{2}LC}\)              (1)

Với tần số f ta có: ZL = ωL = 2πfL = 8 và ZC = \(\frac{1}{\omega C}\) = \(\frac{1}{2\Pi fC}\) = 6

Do đó: f2 = \(\frac{8}{6}\) . \(\frac{1}{4\Pi ^{2}LC}\)                                            (2)

Từ (1) (2): f0 = \(\frac{\sqrt{3}}{2}f\) < f.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan