Bài 4 trang 85 sgk vật lý 12


Hãy chọn câu đúng

4. Hãy chọn câu đúng

Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10 Ω; ZL = 8 Ω; ZC = 6 Ω với tận số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f;                B. là một số > f;

C. là một số = f;               D. không tồn tại.

Bài giải:

A.

Để có hệ số công suất bằng 1 thì mạch phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Tức là: Lω = \(\frac{1}{\omega C}\)⇔ 2πf0L = \(\frac{1}{2\Pi f_{0}C}\) ⇔ \(f_{0}^{2}\) = \(\frac{1}{4\Pi ^{2}LC}\)              (1)

Với tần số f ta có: ZL = ωL = 2πfL = 8 và ZC = \(\frac{1}{\omega C}\) = \(\frac{1}{2\Pi fC}\) = 6

Do đó: f2 = \(\frac{8}{6}\) . \(\frac{1}{4\Pi ^{2}LC}\)                                            (2)

Từ (1) (2): f0 = \(\frac{\sqrt{3}}{2}f\) < f.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..