Bài 4 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5


Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

        805m2 =  ..ha

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C.0,805

D. 0,0805

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào D

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan