Bài 4 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 147 phiếu

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

        805m2 =  ..ha

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C.0,805

D. 0,0805

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào D

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan