Bài 4 trang 8 sgk toán 5


Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a)  ;                                    b)  ;

b)  ;                             d)  .

Bài giải:

a)  ;                                    b)  ;

c)  ;                              d) 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan