Bài 4 trang 79 sách giáo khoa hình học 11


Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Nếu hai mặt phẳng (α), (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với (β)

(B) Nếu hai mặt phẳng  (α), (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong  (α) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (β)

(C) Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai măt phẳng phân biệt   (α), (β) thì  (α), (β) song song với nhau

(D) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Đáp án: A                                                                                 

(α)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu