Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10


Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây...

4. Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?

A. \(\vec{F_{mst}}\) = μt. N

B. Fms =  μt. \(\vec{N}\)

C. \(\vec{F_{mst}}\) =  μt. \(\vec{N}\)

D. Fms = μt. N

Hướng dẫn:

Đáp án: D

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu