Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây...

4. Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?

A. \(\vec{F_{mst}}\) = μt. N

B. Fms =  μt. \(\vec{N}\)

C. \(\vec{F_{mst}}\) =  μt. \(\vec{N}\)

D. Fms = μt. N

Hướng dẫn:

Đáp án: D

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan