Bài 4 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Khi đun nóng dung dịch canxi

a)      Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         B. 5                                      C. 6                                  D. 7

b)      Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         B. 5                                      C. 6                                 D. 7

Hướng dẫn giải:

a)      Chọn A

Ca (HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

b)      Chọn A

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan