Bài 4 trang 75 sgk Hóa học lớp 11


Khi đun nóng dung dịch canxi

a)      Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         B. 5                                      C. 6                                  D. 7

b)      Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         B. 5                                      C. 6                                 D. 7

Hướng dẫn giải:

a)      Chọn A

Ca (HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

b)      Chọn A

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu