Bài 4 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 99 phiếu

Tìm x:

Bài 4. Tìm x:

a)     \(0,8 \times x = 1,2 \times 10\)

b)    \(210 : x = 14,92 – 6,52\)

c)     \(25 : x = 16 : 10\)

d)    \(6,2 \times x = 43,18 + 18,82\)

Hướng dẫn giải:

a) \(0,8 \times x = 1,2 \times 10\)               

    \(0,8 \times x = 12\)                                  

    \(x = 12:0,8\)                                       

    \(x =15\)                                                 

b) \(210 : x = 14,92 – 6,52\)  

    \(210 : x = 8,4 \)

    \(x  = 210 : 8,4 \)

    \(x = 25 \)    

c) \(25 : x = 16 : 10\)

    \(25 : x = 1,6\)

    \(x = 25 : 1,6\)

    \(x=15,625\)

d) \(6,2 \times x = 43,18 + 18,82\)

   \(6,2 \times x = 62\)

   \(x = 62 : 6,2\)

   \(x = 10\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan