Bài 4 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5


Hướng dẫn giải:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng  12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình vuông (hình chữ nhật) là:

     25 x 25 = 625 (m2 )

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

     625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi thửa ruộng đó là: 

       (50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

                  Đáp số: 125m

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay