Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 13:04:03

Bài 4 trang 7 sgk toán 5


Bài 4. Mẹ có một số quả quýt.Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài 4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị \( \frac{1}{3}\) số quả quýt đó, cho em \( \frac{2}{5}\) số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài giải:

Quy đồng mẫu số: \( \frac{1}{3}=\frac{5}{15}\); \( \frac{2}{5}=\frac{6}{15}\)

Vì \( \frac{6}{15}>\frac{5}{15}\) nên \( \frac{2}{5}>\frac{1}{3}\).

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay