Bài 4 trang 7 sgk toán 5


Bài 4. Mẹ có một số quả quýt.Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài 4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị  số quả quýt đó, cho em  số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài giải:

Quy đồng mẫu số: 

Vì  nên .

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn