Bài 4 trang 69 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.9 trên 27 phiếu

Một vật khối lượng 1 kg...

Bài 4. Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N

B. 2,5 N

C. 5N

D. 10N

Giải

Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

\( P = G \frac{mM}{(R + h)^{2}}\)

Tại mặt đất  \(  P_1= G\frac{mM}{R^{2}}\)                    (1)

Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn \(2R  \Rightarrow h = R\)

\(  P_2= G\frac{mM}{(R + R)^{2}}\) = G\(\frac{mM}{4R^{2}}\)              (2)

\(\frac{(2)}{(1)}\Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{1}{4} \Rightarrow P_2= \frac{P_{1}}{4} =\frac{10}{4}= 2,5N\)

Đáp án: B

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan