Bài 4 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 70 phiếu

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km.

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ xe máy đi được:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số:  20,5km

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan